Platschef


SÖRAB är ett kommunägt regionalt avfallsbolag i norra Stockholm med höga ambitioner och ett miljöengagemang med kunden i fokus. Produktionsverksamheten bedrivs på nio anläggningar i SÖRAB-regionen och sker uteslutande genomkontrakterade leverantörer. Förutom löpande produktionsverksamhet genomförs årligen också ett antal projekt av varierande storlek och karaktär. Företaget har en välfungerande organisation med god sammanhållning och korta beslutsvägar.

 

Till Hagby återvinningsanläggning i Täby söker SÖRAB en efterträdare till nuvarande platschef som kommer att utvecklas vidare inom SÖRABs organsation för bygg- & anläggningsprojekt. På Hagby har SÖRAB tillstånd att årligen ta emot och hantera 357 000 ton avfall.