Management Audit &
Advisory


Ledarskapet avgör verksamheters utveckling och framgång. Vi har lång erfarenhet av att bistå vid val av ledare, värdering av ledarteam och utveckling av ledarskap.

Rådgivning


Management Audit

Kapaciteten hos ett ledningsteam avgör alltid hur verksamheten utvecklas. I samband med översyner, organisationsförändringar och fusioner bör man värdera kapacitet och potential i det ledningsteam man formar. Minst lika viktigt är det hur individerna i teamet kan samverka för att driva och ut veckla verksamheten. Översynen ska därför både ge underlag för beslut om ledningens sammansättning och för precisering av lämpliga arbetsformer.

Vi har lång erfarenhet av att värdera kapacitet och potential hos ledningsgrupper och ledningsteam.

Second Opinion

Ibland sker rekrytering av chefer och styrelsemedlemmar genom uppdragsgivarens eget kontaktnät. När vår uppdragsgivare själv identifierat intressanta kandidater och behöver sakkunnig hjälp inför sitt beslut kan vi kvalitetssäkra beslutet genom att genomföra en bedömning av personlig kapacitet och potential – vi ger en Second Opinion.

En Second opinion innebär att vi kompletterar beslutsunderlaget med noggranna bedömningar baserade på personlighetstest, test av intellektuell kapacitet, utvärdering av insatser i tidigare roller, en strukturerad intervju och referenskontroller. Med detta som underlag kan vi göra en prognos för framgång och utveckling i aktuell roll och verksamhet.

sv
sv
Tack för din intresseanmälan
Hej, Tack för din intresseanmälan. Vi kommer att göra ett första urval inom kort och återkommer till dig längre fram i processen. Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor! Vänliga hälsningar, Advice Executive Search
Tack för din intresseanmälan
Hej, Tack för ditt CV. Vi sparar dina handlingar i vår databas där du kommer att finnas sökbar för våra konsulter i kommande uppdrag. Gå gärna in på vår hemsida, www.advice-es.com, med jämna mellanrum där vi exponerar några av de uppdrag vi arbetar med. Vänliga hälsningar, Advice Executive Search