Advice Executive
Search


Vår erfarenhet säger att framgång hos företag och andra verksamheter avgörs av ledarskapet. Rekrytera och välj rätt ledare för att skapa framgång.

Några av Sveriges mest erfarna rekryteringskonsulter grundade Advice Executive Search år 2000. Företaget har snart 20 års erfarenhet av att erbjuda både kunder och kandidater kompetent och engagerad rådgivning vid rekrytering av chefer och erfarna specialister.

Vi är ett team som tillsammans hjälper svenska och internationella uppdragsgivare i deras viktigaste rekryteringsutmaningar.

Genom åren har vi med stor framgång genomfört rekryteringsuppdrag med hög kvalitet i flera olika branscher så som; industri, bygg- och installation, fastighet, finans- och försäkring, offentlig- och tjänstesektorn.

Från vårt kontor i Stockholm genomför vi uppdrag i och utanför Sverige.

Ansvar


Det uppdrag du ger oss är ett förtroendeuppdrag som vi tar personligt. Vi ansvarar för att effektivt driva uppdraget framåt på ett sätt som blir rätt för både dig som uppdragsgivare och den kandidat som anställs. Vi ger oss inte innan målet är nått.

Engagemang


Vi utgår från din situation och dina behov. På samma sätt som vi strävar efter att lösningen ska bli rätt, vill vi att vägen dit passar dig. Du upplever vårt engagemang i den service vi ger dig.

Expertis


Hos oss möter du Sveriges mest erfarna konsulter. Vi har under lång tid framgångsrikt genomfört många viktiga uppdrag. Varje dag för vi dialoger med nyckelpersoner både hos våra kunder och i vårt kandidatnätverk. Vi blir inbjudna till samtalen för att vi bidrar.

Våra medarbetare
sv
sv
Tack för din intresseanmälan
Hej, Tack för din intresseanmälan. Vi kommer att göra ett första urval inom kort och återkommer till dig längre fram i processen. Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor! Vänliga hälsningar, Advice Executive Search
Tack för din intresseanmälan
Hej, Tack för ditt CV. Vi sparar dina handlingar i vår databas där du kommer att finnas sökbar för våra konsulter i kommande uppdrag. Gå gärna in på vår hemsida, www.advice-es.com, med jämna mellanrum där vi exponerar några av de uppdrag vi arbetar med. Vänliga hälsningar, Advice Executive Search