Vi skyddar dina
personuppgifter


Advice Executive Search är ett chefsrekryteringsföretag som grundades år 2000 av några av Sveriges mest erfarna rekryteringskonsulter. Som kandidat kan du vara helt trygg i att samtliga personuppgifter är säkra hos oss då vi arbetar strikt gentemot de GDPR-regler som infördes 25 maj år 2018 och är personuppgiftsansvariga, d.v.s. fullt ansvariga för hur dina personuppgifter hanteras. Om din anmälan till vårt nätverk sker i samband med en befattning på vår hemsida eller i en platsannons kommer vi att inkludera dig i denna rekryteringsprocess och hålla dig uppdaterad.

För oss är det av största vikt att du som kandidat är trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Vi arbetar därför utifrån ett antal utgångspunkter i hanteringen av dessa:

  1. Vi sparar endast dina personuppgifter om du har samtyckt till detta.
  2. Vi lämnar aldrig ut information externt utan ditt samtycke (ett tillfälle när det kan vara aktuellt är t.ex. att delge ditt CV till den uppdragsgivare där du är aktuell i en rekrytering)
  3. Om du inte längre vill lagra information i vårt kandidatnätverk raderar vi all information inom två veckor (undantag vid semestertider då fyra veckor gäller) och du får därefter en bekräftelse på att detta är gjort.
  4. Vid behov/önskemål från din sida kan vi även ändra uppgifter som är felaktiga, missvisande eller ofullständiga. Även detta utförs inom två veckor (undantag vid semestertider då fyra veckor gäller) och du får därefter en bekräftelse på att detta är gjort.
  5. Det är endast våra research- och rekryteringskonsulter som har tillgång till informationen (berörd uppdragsgivare kan även delges detta om du är aktuell i en rekrytering) och den används givetvis enbart i rekryteringssammanhang.

IT-säkerhet
För att våra anställda ska få tillgång till kandidatnätverket krävs en särskild personlig inloggning som endast kan göras via särskilda IP-adresser, vilket stärker säkerheten. Vi ser dessutom regelbundet över våra IT-system för att säkerställa att de fortsätter att skydda dina personuppgifter. Vidare har Advice Executive Search även SSL-certifikat på www.advice-es.com, vilket ger extra starkt skydd.

Rättslig grund
Vi lagrar dina personuppgifter för att ha underlag när/om du är aktuell i någon/några av våra rekryteringsprocesser. Detta görs som redan nämnts endast efter att ha fått samtycke från dig.  Eftersom du även i framtiden kan bli aktuell i andra rekryteringssammanhang förbehåller vi oss rätten att lagra dina personuppgifter tills du meddelar oss att du inte längre vill finnas med i vårt kandidatnätverk. Om du däremot inte har varit aktuell i någon av våra processer och själv inte heller har uppdaterat sitt intresse på något vis, och dialogen därmed har ”ebbat ut”, ska en ny kontakt tas med dig, för att se om du fortfarande har intresse av att ingå i vårt kandidatnätverk.

I övrigt är den rättsliga grunden att uppfylla det avtal vi upprättat med den kund som efterfrågar vår tjänst, dvs. att hjälpa kunden hitta rätt person till en specifik tjänst.

Vill du bli raderad? Eller uppdatera dina uppgifter?


Om eller när du inte längre vill finnas kvar i vårt kandidatnätverk kan du maila detta till info@advice-es.com. För att vi ska kunna säkerställa att du är den du uppger dig för att vara måste du även bifoga kopia på en ID-handling (t.ex. körkort eller pass). På samma sätt meddelar du oss om du vill uppdatera eller ändra dina uppgifter. För frågor om detta är du även välkommen att ringa oss på tfn. 08- 545 497 00. När åtgärden är utförd bekräftar vi detta till dig via mail.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter i och med GDPR: https://www.eugdpr.org/

sv
sv
Tack för din intresseanmälan
Hej, Tack för din intresseanmälan. Vi kommer att göra ett första urval inom kort och återkommer till dig längre fram i processen. Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor! Vänliga hälsningar, Advice Executive Search
Tack för din intresseanmälan
Hej, Tack för ditt CV. Vi sparar dina handlingar i vår databas där du kommer att finnas sökbar för våra konsulter i kommande uppdrag. Gå gärna in på vår hemsida, www.advice-es.com, med jämna mellanrum där vi exponerar några av de uppdrag vi arbetar med. Vänliga hälsningar, Advice Executive Search